Informacije

INFORMATIVNI BILTENI

OPĆINSKA UPRAVA

Statut Općine

Mjesne Zajednice

Interactive

*JAVNE NABAVKE...

OSTVARIVANJE PRAVA GRAĐANA

RADNI MATERIJAL ZA 28.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

PRATITE RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA
 
Zakazana 28.Redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća
Na osnovu člana 60. stav 1., člana 62. i člana 65. stav 1. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst i 18/15) s a z i v a m

28. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA


Sjednica će se održati u ČETVRTAK, 28.05.2015. godine, sa početkom u 10 00 sati u zgradi Općine Vogošća – I
Za istu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D


1. Odluka o dodjeli priznanja Općine Vogošća za 2015. godinu – Prijedlog
2. a) Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Hotonj – Poljine“ - Prijedlog
b) Odluka o provođenju Regulacionog plana „Hotonj – Poljine“ - Prijedlog
3. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Vogošća za 2014. godinu
4. Odluka o visini naknade za pogodnost-rente po m2 korisne površine građevine koja će se graditi na području općine Vogošća za 2015. godinu
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu uprave, Službi za poslove Općinskog vijeća i Pravobranilaštvu Općine Vogošća
6. Inicijativa o promjeni imena dijela ulice „Jošanička“ u „ulicu Samira Gradišića“
7. Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – Prijedlog
8. Izvještaj o zimskom održavanju puteva u sezoni 2014./2015. godina na području općine Vogošća
9. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj sportskih i ostalih udruženja koja se finansiraju iz Budžeta Općine Vogošća za 2014. godinu
10. Akti poslovanja:
 Rješenje za utvrđivanje prava vlasništva na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu bez upisanog prava korištenja radi građenja i to:
- Bešlija Izet i Rosenberg Benjamin
 Zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta državne svojine po zahtjevu:
- Košarac Milorada
 Zaključak o ispravci greške u Rješenju Općinskog vijeća Vogošća broj: 01-31-49-1/06 od 02.10.2006. godine:
- Fran komerc d.o.o.
11. Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća
12. Vijećnička pitanja i inicijativePREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA
Piknjač Esad


[ Povratak: RADNI MATERIJAL ZA 28.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA ]

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 157 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 7

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 157 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 8

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 157 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 9

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 157 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 10
press centar
UPUTE ZA VOGOŠĆANSKE DANE 2015
, 19.5.2015.
.... Dalje
Međunarodni Judo turnir “Champion cup 2015.” dalje
Ministrica zdravstava Kantona Sarajevo posjetila Općinu Vogošću dalje
Općina Vogošća i ove godine osigurala 184 stipendije za učenike i studente dalje
خرید vpn خرید کریو دانلود فیلم
developed by daenet